โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

โรงเรียนสอนว่ายน้ำ Swim Kidz

ชื่อผลงาน Swim Kidz

ประเภทลูกค้า โรงเรียนสอนว่ายน้ำ

รายละเอียด ติดตั้งเครื่องปรับอากาศผลิตน้ำร้อน PAC Hybrid Plus ขนาด 96,000 Btu บีทียู ถังเก็บน้ำขนาด 500 ลิตร 2 ใบ ใช้ความความเย็นกับโถง Lobby และน้ำร้อนใช้กับห้องอาบน้ำ 20 ห้อง