โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

PASCO Eco Restaurant

ชื่อผลงาน PASCO Eco Restaurant

ประเภทลูกค้า ร้านอาหาร

รายละเอียด ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ PAC Hybrid Solar ขนาด 76,000 บีทียู ต่อกับแผงโซล่า เซลล์ 300 watt x 20 แผ่น รวม 6 kW เพื่อ Green Building Concept ตามความตั้งใจของลูกค้า PAC Hybrid Solar เครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์จึงได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้