โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

My Beach Resort Phuket ที่พักติดทะเล ณ แหลมพันวา

ชื่อผลงาน My beach resort Phuket
ประเภทลูกค้า โรงแรม รีสอร์ท
ประเภทสินค้า Pac frenergy 100 ลิตร 2 ไส้ จำนวน 18 set
Pac Frenergy 150 ลิตร 2 ไส้ จำนวน 23 set
รายละเอียด ลูกค้าตัดสินใจเลือก PAC เพราะต้องการประหยัดค่าไฟฟ้าในระบบน้ำร้อน ในขั้นแรกทางโรงแรม พิจารณาจะใช้ระบบบทำน้ำร้อนแบบ Heat pump แต่ด้วยความเหมาะสมเรื่องพื้นที่ซึ่งโรงแรมเป็นอาคารที่ไม่เชื่อมต่อกัน และไม่ได้เตรียมพื้นที่วาง Station สำหรับระบบน้ำร้อนแบบ Centerized เอาไว้ ประกอบกับ มีเครื่องที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สามารถวางถังน้ำร้อนได้ซึ่งเอื้อกับระบบน้ำร้อนจากแอร์ PAC Frenergy มากกว่า
สุดท้าย เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลทางเทคนิค และ อัตราการประหยัดพลังงานโดยรวมแล้ว PAC คือคำตอบสุดท้ายสำหรับธุรกิจที่ต้องการประหยัดพลังงานจากระบบปรับอากาศ ระบบน้ำร้อนอย่างแท้จริง PAC Frenergy

PAC Frenergy

– Model PAM 1002
– Capacity 100 (Ltr.)
– จำนวนที่ติดตั้ง 18 ใบ

PAC Frenergy

– Model PAM 1502
– Capacity 150 (Ltr.)
– จำนวนที่ติดตั้ง 23 ใบ