โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

ร้านค้าสะดวกซื้อ Lanta Mart

ชื่อผลงาน ลันตา มาร์ท

ประเภทลูกค้า ร้านค้า คลังสินค้า

รายละเอียด ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ PAC Hybrid Solar ขนาด 382,000 Btu บีทียู ต่อกับแผงโซล่า เซลล์ 300 watt x 160 แผ่น รวม 48 kW เพื่อใช้กับเครื่องปรับอากาศภายในร้านทั้งหมด ซึ่งเปิดเวลากลางวันเป็นหลัก หลังจากติดตั้งสามารถลดค่าไฟฟ้าไปกว่า 40%