โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

Arun Health Garden (AHG) ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู กายภาพบำบัดและดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม

ชื่อผลงาน สวนสุขภาพอรุณ

ประเภทลูกค้า ธาราบำบัด

รายละเอียด สวนสุขภาพอรุณเป็นศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู กายภาพบำบัดและดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม โดยใช้การรักษาแบบผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนทางเลือกที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ที่ AHG ปัญหาทางสุขภาพไม่ได้สิ้นสุดที่การดีขึ้นของอาการที่ผิดปกติ โดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยกลับสู่สภาวะสมดุลยของสุขภาพที่ดีด้วย มอบความไว้วางใจใช้ผลิตภัณฑ์ PAC Pooltemper ปรับอุณหภูมิสระน้ำเพื่อการบำบัด

PAC Pooltemper รุ่น  PPT-060SVP

– Heat Exchanger Titanium Coil in PVC (Tube in shell)
– Power Supply V/Ph/Hz 380/3/50
– Heating Capacity 85,300 BTU/h