โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

เครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์
ระบบอินเวอร์เตอร์ VRF

ความเย็นจากพลังงานทางเลือก
ลดการใช้ไฟฟ้าในเวลากลางวัน
ลดภาระค่าไฟฟ้า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

PAC Hybrid Solar - renewable solar energy air conditioner in Thailand
pac-icon-1

PAC
Hybrid Solar

คืออะไร

pac-icon-2

PAC
Hybrid Solar

ดีอย่างไร

pac-icon-3

PAC
Hybrid Solar

เหมาะกับใคร

PAC Hyrbrid Solar คือ เครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ระบบ Inverter Multi VRF ประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานหลักจากแสงอาทิตย์ผ่านแผงโซล่าเซลล์ ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ (ไฟ DC) ต่อเข้ากับเครื่องปรับอากาศได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านอุปกรณ์แปลงไฟฟ้า ลดการสูญเสียพลังงาน และหากช่วงใดที่พลังงานแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอระบบจะสลับมาใช้ไฟฟ้าปกติ (ไฟ AC) โดยอัตโนมัติ หากมีการผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าที่ใช้งาน ก็สามารถส่งไฟฟ้านำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นได้
 • ประหยัดพลังงานสูงสุด ในช่วงเวลาที่สามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ได้อย่างเต็มที่
 • ใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าปกติร่วมกันได้โดยอัตโนมัติ
 • พลังงานไฟฟ้าที่เหลือจากการผลิตด้วยแสงอาทิตย์ ยังสามารถนำไปจ่ายให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ในอาคารเดียวกันได้
 • บริหารจัดการข้อมูลการผลิต และการใช้พลังงานผ่านระบบควบคุมส่วนกลางระยะไกลได้
 • อาคารสำนักงาน
 • ร้านค้า คลังสินค้า
 • โรงแรม รีสอร์ท
 • โรงงานอุตสาหกรรม
 • บ้านพักอาศัย
 • โรงเรียน
 • อาคารที่ใช้เครื่องปรับอากาศในเวลากลางวัน

PAC Hybrid Solar ทำงานอย่างไร

PAC Hybrid Solar - ดูผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์ ประเทศไทย
 • แผงโซล่าเซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบ DC จ่ายให้กับ PAC Hybrid Solar เพื่อทำความเย็นให้กับเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร
 • หากเครื่องปรับอากาศใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่าที่แผงโซล่าเซลล์ผลิตได้ กระแสไฟฟ้าส่วนเกินจะส่งไปยังสายไฟฟ้าในอาคารเพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ
 • หากเครื่องปรับอากาศใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าที่แผงโซล่าเซลล์ผลิตได้ กระแสไฟฟ้าปกติจากสายส่งจะเสริมเข้ามาจนเพียงพอกับปริมาณไฟฟ้าที่ต้องการใช้ในการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
 • ระบบ Centralized Controller จะเป็นอุปกรณ์บริหารจัดการข้อมูลการผลิต และการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด และการใช้งานเครื่องปรับอากาศ

คุณสมบัติพิเศษของ PAC Hybrid Solar

สุดยอดการประหยัดพลังงาน

สามารถใช้พลังงานที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ได้โดยตรง ลดการสูญเสียพลังงานจากการแปลงไฟ และการใช้พลังงานไฟฟ้า

เทคโนโลยีทำความเย็น

ไม่ต้องติดตั้งอินเวอร์เตอร์ เพิ่มเติม มีระบบการวิเคราะห์ และควบคุมการผลิตพลังงานผ่านระบบ Centralized Controller

เสถียรภาพการใช้งาน

สลับการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นไฟฟ้าทั่วไป และการทำงานของเครื่องคอนเดนซิ่งได้โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างลูกค้า

อยากรู้จักผลิตภัณฑ์ PAC มากขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้านี้