โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

WHO WE ARE?

บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ PAC คือ ผู้สร้างสรรค์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเครื่องทำน้ำร้อน และเครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน จุดเด่นเทคโนโลยีของ PAC คือการนำพลังงานที่สูญเปล่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ และได้ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

PAC ได้คิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมประเภทใหม่ ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ระบบทำน้ำร้อน และระบบปรับอากาศที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราจึงมั่นใจในความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเครื่องทำน้ำร้อน และเครื่องปรับอากาศระดับประเทศ ปัจจุบัน PAC ยังคงก้าวต่อไปสู่อนาคตอย่างมุ่งมั่น และมั่นคง เพื่อนำนวัตกรรมเครื่องทำน้ำร้อน และเครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานของคนไทยให้ไปไกลในตลาดโลก

PAC Vision

ผู้นำนวัตกรรมประหยัดพลังงานที่ได้รับความไว้วางใจในระดับสากล

PAC Mission

1. ส่งมอบสินค้า และบริการที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
2. สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในรูปแบบที่หลากหลาย และทันสมัย
4. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เป็นมาตรฐานสากลได้อย่างดีเยี่ยม

WHY PAC?

ความน่าเชื่อถือ

กว่า 10 ปีที่ PAC ศึกษาค้นคว้า และพัฒนานวัตกรรมประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องทำน้ำร้อน และเครื่องปรับอากาศ ทีมงานวิศวกร และทีมช่างของเรามีทั้งประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมานาน จนถึงวันนี้ PAC ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพทั้งระดับประเทศ และระดับสากล

นวัตกรรมที่ออกแบบได้

PAC เข้าใจในความแตกต่างของการใช้งานเครื่องทำน้ำร้อน และเครื่องปรับอากาศของแต่ละธุรกิจ จึงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบได้ตามความต้องการการใช้งาน และสภาพการติดตั้ง รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยต่อยอดระบบประหยัดพลังงานสำหรับครัวเรือน ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่

หัวใจหลักคือ การประหยัดพลังงาน

สิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนานวัตกรรม PAC คือการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานน้อยที่สุด แต่ให้ประสิทธิภาพสูงที่สุด เมื่อใช้พลังงานน้อย เราจึงสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันสอดคล้องไปกับแนวคิดการพัฒนาสู่ความยั่งยืนในปัจจุบัน นอกจากนั้นการลดการใช้พลังงานยังเท่ากับเป็นการเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจ และเงินออมให้กับครัวเรือนอีกด้วย

คุณภาพของสินค้า และบริการ

เราเลือกวัสดุที่ดีที่สุดในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพ วัสดุที่เราใช้ได้รับการรับรองมาตรฐานว่ามีความแข็งแรง ทนทาน และที่สำคัญ ปลอดภัยในการใช้งาน เพื่อให้คุณมั่นใจได้ในประสิทธิภาพของสินค้า PAC เราพร้อมบริการให้คำปรึกษา วางระบบ และติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยทีมวิศวกร และช่างผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการซ่อมบำรุงตลอดอายุการใช้งาน

องค์กรที่ร่วมสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจของ PAC

PAC ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนา และค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมเครื่องทำน้ำร้อน และเครื่องปรับอากาศ รวมถึงการสนับสนุนทางด้านธุรกิจ เป็นอย่างดีตลอดมา

รางวัลที่ PAC  ได้รับ

 • รางวัลมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ 2023
 • Circular Economy Awards 2023
 • Asean BCG Competition Awards 2023
 • รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ 2023 กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • รางวัล SME โดดเด่นด้านนวัตกรรม 2023 กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • รางวัลพิเศษจาก DELOITEE “Internationalization Readiness Winner”
 • 2023 Winner The pitching season 3
 • CTC CREATIVE BUSINESS AWARDS 2023
 • รางวัลเหรียญทอง เวทีนานาชาติ 48 th Geneva International Exhibition of Inventions
 • รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่นภายใต้รางวัล Prime Minister’s Export Award 2022
 • รางวัล SME โดดเด่นด้านนวัตกรรม ปี 2022 ในการประกวดสุดยอด SME แห่งชาติ ปี 2022
 • รางวัล SME ดีเด่น กลุ่มธุรกิจไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดสุดยอด SME แห่งชาติ ปี 2022
 • รางวัลเกียรติคุณ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านนวัตกรรมองค์กรดีเด่น ประเภทองค์กรขนาดกลาง ปี 2022
 • WEPs Awards SME Champions 2022
 • WEPs Awards Leadership Commitment 2021
 • Bai Po Business Awards 2021
 • National Innovation Awards 2020 – Economy Award Winner
 • Prime Minister’s Export Award 2020 – Best Innovation
 • IP Champion 2020 – Patent and Trademark Winner
 • 2018 Thailand Green Design Winner Award
 • 2017 GCIP Thailand , Global Cleantech Innovation Programme Winner Award