โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

ภาพบรรยากาศโครงการ Bootcamp เพิ่มกำไร SME อย่างยั่งยืน ด้วย Chat GPT และ ESG

ภาพบรรยากาศโครงการ Bootcamp เพิ่มกำไร SME อย่างยั่งยืน ด้วย Chat GPT และ ESG
ขอขอบคุณ SCB สำหรับโครงการดีๆ เพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ให้มีกำไรอย่างยั่งยืน Chat GPT เป็น AI ที่ช่วยในการทำธุรกิจ SME ให้ใช้เวลา และคนในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ESG (Environment, Social, Governance) ที่สามารถช่วยในการลดต้นทุนในด้านพลังงาน และสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขึ้นอีกด้วย