โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

ภาพบรรยากาศงาน The 12th Asian Heat Pump & Thermal Storage Technologies Network (AHPNW)

ภาพบรรยากาศงาน The 12th Asian Heat Pump & Thermal Storage Technologies Network (AHPNW) “Powering the Future: Energy Efficiency and Carbon Neutrality with Heat Pump Technology”
คุณอภิชาติ ปู่มี ได้รับเชิญเป็น speaker ในหัวข้อ Enhancing Energy Efficiency and Carbon Neutrality in Hotel Hot Water Systems A Case Study on Heat Pump Water Heaters with IoT Integration and Future Optimization Development